Nie ma takiej pracy, której nigdy nie chciałabym wykonywać jednocześnie wybieram towarzyszenie Ci w procesie rozbudowy, przebudowy, remontów i zmian na placu budowy – gotowa do działania, wspierania, słuchania w zależności od tego czego teraz potrzebujesz. Działania moje skupione są wokół odkrywania Twoich uczuć i potrzeb, sytemu Twoich relacji i komunikacji w idei Porozumienia Bez Przemocy. Jako trener świadomej komunikacji prowadzę warsztaty otwarte, spotkania dedykowane i treningi dla rodziców na wyjazdach feryjnych i wakacyjnych. Zgodnie z moją misją zmiany społecznej uruchamiam Grupy Praktykujące NVC w kolejnych miastach w Polsce dzięki mentoringowi, który daję liderom lokalnym moderującym grupy. Jako facylitator moderuję spotkania w kręgach ( wg.Kręgów Naprawczych Dominica Bartera). Jako mediator wspieram strony w usłyszeniu swoich potrzeb i dochodzeniu do porozumienia w konfliktach.Jako coach pracujący w oparciu o potrzeby kontaktuję ludzi z ich świadomością aby mogli żyć tak jak chcą zamiast tęsknić za innym życiem.
Dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem świadomego życia, uczę brania odpowiedzialności, wychodzenia z „trójkąta dramatycznego”, świadomości siebie – swoich uczuć, potrzeb, przekonań, części. Towarzyszę w transformacjach poczucia winy,gniewu i przekonań. Tworzę przestrzeń empatii, wyrażania siebie i słuchania w uważnej obecności. Uczę jak być w kontakcie ze sobą i z drugim. Jak być w autentycznych, pełnych miłości relacjach z dziećmi, partnerami, pracownikami i pracodawcami…. Uczę jak uczyć NVC. Mogę Cię też wesprzeć w Twoim procesie certyfikacji zgodnie z CNVC. Dzielę się także wiedzą o holistycznym podejściu do życia i zdrowia. Uczę jak dbać o zdrowie dziecka korzystając z dorobku medycyny niekonwencjonalnej oraz dziecka na diecie wg TCM. Dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem związaną z samodzielnym byciem z dzieckiem oraz dobrym rozstaniem i funkcjonowaniem dziecka w sytuacji rozstania rodziców. Dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi alternatywnej edukacji i zaufania potencjałowi i kompetencjom dziecka. Uczę jak być z dzieckiem bez kar i nagród we wszechobecnej kulturze dominacji.